Дистанційне навчання

ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЩОДО ТРИВАЛОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ УРОКІВ:

   Міністерство охорони здоров’я видало наказ щодо зміни до санітарного регламенту МОЗ для закладів освіти.

   Таким чином, в умовах воєнного стану, для учнів, які перебуваючи за кордоном здобувають освіту у другу зміну, початок занять повинен бути не пізніше 16:00 години.

    Варто нагадати, що для  учнів 1-4 класів, які здобувають освіту перебуваючи за кордоном, допускається організація дистанційної форми навчання у другу зміну під час воєнного стану. 

    Окрім того, у відповідних змінах до регламенту зазначається, що тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

 • 1-2 класів — 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 — по 20 хвилин;
 • 3-4 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 30 хвилин, або 4 — по 20 хвилин;
 • 5-6 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 35 хвилин, або 4 — по 25 хвилин;
 • 7-9 класів — 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 — по 40 хвилин, або 4 — по 30 хвилин, або 5 — по 25 хвилин;

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПІД ЧАС ВІЯЛОВИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ СВІТЛА:

 1. 8.30-8.55                             1. 12.30-12.55
 2. 9.00-9.25                             2. 13.00-13.25
 3. 9.30-9.55                             3. 13.30-13.55
 4. 10.00-10.25                         4. 14.00-14.25
 5. 10.30-10.55                         5. 14.30-14.55
 6. 11.00-11.25                         6. 15.00-15.25
 7. 11.30-11.55                         7. 15.30-15.55

Googleклас інструкція для учня:

Googleклас інструкція для вчителя:

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ у 2023-2024 н.р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 № 2500-ІХ, Постанови Кабінету Міністрів «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 24.06.2022 №711, листа МОН від 19.08.2022 №1/9530 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України №1115 від 08.09.2020, акту прийому готовності Плесецької гімназії до нового 2023-2024 н.р., Освітньої програми закладу 2023-2024 н.р., відповідно до рішення педагогічної ради закладу від 30.08.2023, протокол № 01,

з 1 вересня 2023 року освітній процес учнів 1-9 класів організовується за змішаною формою навчання :

Навчання з з використанням технологій дистанційного навчання відбувається – у синхронній формі через інтернет-платформу Google-MEET (відеоконференції, вебінари, онлайн – консультації) та – в асинхронній формі через інтернет-платформу Classroom (класні і домашні роботи, інтерактивні завдання, чати, форуми та ін.)

Для дистанційного навчання учнів 5-11 класів використовуються можливості освітньої платформи НОВІ ЗНАННЯ, яка є базою для ведення електронних журналів та електронних щоденників.

Для спілкування та для зворотнього зв’язку з учнями та батьками використовуються: Classroom та месенджер Viber.

Учні 1-9 класів ЗМІШАНО навчаються за розкладом І-го семестру..
Учні завчасно повідомляються про внесені зміни.

Тривалість НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, визначена Законом України ” Про повну загальну середню освіту”, зберігається у 1 класі – 35 хв, у 2-4 класах – 40 хв, у 5-11 класах – 45 хв.
Графік початку і закінчення уроків в 1-4 класах коригується учителями-класоводами, оскільки окремі учителі ще працюють в 5-9 класах.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який діє з 1 січня 2021 року, передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами і визначає обмежений час безперервної роботи з технічними засобами навчання:
для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин.

Для формувального і підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів учителі закладу використовують освітні платформи Google Classroom, НаУрок, Всеосвіта, learningApps, Classtime та ін.

ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України 08 вересня 2020 року N 1115

2. У цьому Положенні вживаються терміни у таких значеннях:
дистанційне навчання – організація освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;
асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо;
синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції;
технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій (технології розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання.