Розклад факультативів

З а т в е р д ж у ю

 Директор  гімназії                   Людмила Савченко

              Р О З К Л А Д     Р О Б О Т И    Ф А К У Л Ь Т А Т И В І В

          на    І  с е м е с т р   2023\2024  н а в ч а л ь н о г о     р о к у

  Назва факультативуКлас  День  ЧасВчитель
1.Орфографічний практикум з української мови 5-б вівторок 14.10 – 15.05Плясецька Т.І.
2.Логіка5-бсереда13.25-14.10Савінова О.О.
3.Юний географ -краєзнавець 6а,бпонеділок14.20- 15.05Бабенко Л.Ф.
4.Культура мовлення.Стилістичні особливості морфології 6-а,бчетвер14.20- 15.05Якимінська Л.В
5.Сучасна українська літературна мова: морфологія 7середа14.20 – 15.05Плесецька Т.І.
6.Основи топографічних знань8а,бвівторок15.15-16.00Бабенко Л.Ф.
7.Охорона   тварин 8а,бчетвер15.15- 16.00Мирончук Л.В.
9.Синтаксис складного речення 9четвер15.15-16.00Якимінська Л.В
10Стилістика сучасної української мови10середа15.15 -16.00Якимінська Л.В
12Загальна географія11середа15.15 – 16.00Бабенко Л.Ф.
13Стилістика сучасної української мови11 понеділок15.15-16.00Гончаренко Н.Л. 
14Розв’язування задач з параметрами11четвер14.20 -15.05Шуст О.О.