Розклад факультативів

З а т в е р д ж у ю

 Директор  гімназії                   Людмила Савченко

              Р О З К Л А Д     Р О Б О Т И    Ф А К У Л Ь Т А Т И В І В

          на    І  с е м е с т р   2023\2024  н а в ч а л ь н о г о     р о к у

№ з/пНазва факультативуКласДеньЧасВчитель
1.Орфографічний практикум з української мови5-а; 5-бсереда, четвер
(І, ІІІ тиж.)
13.30-15.00Плясецька Т.І.
2.Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології6-бВівторок
(І, ІІІ тиж.)
14.00-15.30Якимінська Л.В.
3.Основи роботи з топографічною картою8-бСереда
(І, ІІІ тиж.)
14.00-14.45Бабенко Л.Ф.
4.Синтаксис простого та простого ускладненого речення8-бВівторок
(І, ІV тиж.)
14.00-15.30Плясецька Т.І.