“Педагогічна рада – тренінг «Сучасні форми візуалізації навчального матеріалу”

     Одним із найголовніших завдань шкільної освіти є розвиток особистості учнів, створення умов, що забезпечують формування їх творчих здібностей, у результаті яких вони будуть підготовлені до активного самостійного й успішного життя. Основою для реалізації особистості виступає креативність.

   Важливим чинником розвитку креативності є критичне мислення. Саме тому на педагогічній раді – тренінгу у Плесецькій ЗОШ 23 січня 2021 року було розглянуто один із засобів розвитку критичного мислення – візуалізацію навчального матеріалу.

    Заступник директора  з навчально-виховної роботи Шуст О.О. у вступному слові зупинилася на розкритті самого терміна «візуалізація», охарактеризувала педагогічні завдання, які вирішує будь-яка форма візуалізації і більш докладно зупинилася на сучасних активних формах візуалізації; а саме «кластер».

    Вчителі Мирончук Л.В., Заковоротна А.С., Соіч О.М. із широкого спектру форм візуалізації зупинилися на характеристиці таких форм, як ментальні карти, метаплани та фішбоуни.

   Працюючи в групах педагоги створювали ментальну карту, фішбоун, мета план та кластер з різних питань, а потім кожна група презентувала свої роботи.

Всі працювали активно, ділилися досвідом застосування сучасних форм візуалізації навчального матеріалу на уроках.

Залишити відповідь