Учнівське самоврядування

Струтура учнівського самоврядуванняПлесецької ЗОШ І – ІІІ ступенів

  С к л а д     у ч к о м у

    П л е с е ц ь к о ї   ЗОШ  І- ІІІ с т у п е н і в

Савінова Олександра – голова учкому;

Науменко Ярослава – заступник голови учкому;

Цейхейструк Ірина – секретар

К о м і с і ї      у ч к о м у

Комісія захисту прав дітей та допомоги у проблемних питаннях

Корнієнко Юлія – голова комісії;

Члени комісії: Бублик Дар’я; Годз Юлія.

Фень Марія Василівна – вчитель-консультант.

Комісія з питань екології, краєзнавства, духовного розвитку

Петруньок Інна – голова комісії;

Члени комісії: Гурин дарія; Маркова Аміна.

Мирончук Люба Вікторівна – вчитель-консультант.

Комісія з питань культури та дозвілля

Кабанець Ольга – голова комісії;

Члени комісії: Петруньок ангеліна; Суботіна Олена.

Куракса Микола Григорович – вчитель-консультант.

Комісія з питань дисципліни і порядку

Мошковська Анастасія – голова комісії;

Члени комісії: Щербак Ірина; Бей Евеліна.

Савченко Людмила Миколаївна  – вчитель-консультант.

Комісія з питань спорту і здорового способу життя

Логвиненко Іван – голова комісії;

Члени комісії: Гончаренко Віктор; Бурунов Максим.

Фоя Микола Федорович – вчитель-консультант.

Комісія з питань роботи з молодшими здобувачами освіти

Приліпко Анна – голова комісії;

Члени комісії: Логвиненко Анастасія; Рожок Анастасія.

Марушко Олена Миколаївна – вчитель-консультант.

Навчальна комісія

Гузенко Анна – голова комісії.

Члени комісії: гончаренко Віктор; Невгад Євген.

Шуст Ольга Олександрівна – вчитель-консультант.

Комісія з питань преси, інформації, бібліотеки

Полоніков Ігор – голова комісії

Члени комісії: Бараненко Вікторія; Гуртова Діана.

Галка Ольга Григорівна – вчитель-консультант.