Права і обов’язки

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА   

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

  Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
  Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору,
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
  Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

 Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

   1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.
  2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.
  3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
  – постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  – поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
  – виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
  – сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
  – виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

  Стаття 60. Права батьків

  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
  – вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
  – обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;
  – звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;
  – захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.

   ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

 Розділ X. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.

  1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
  – вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;
  – приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
  – обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;
  – звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
  – захищати законні інтереси дітей.
  2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
  – забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
  – постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  – поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
  – виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.
  3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.

Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту

  1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.
  2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.
  3. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки здобувачів освіти базуються на Законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті закладу освіти.

2. Здобувачі освіти приходять до закладу за 15-20 хвилин до початку занять, чистими і охайними, займають своє робоче місце, готують все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти із закладу освіти та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять здобувачі освіти зобов’язані пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів здобувачі освіти зобов’язані представити довідку з медичної установи.

7. Здобувачі освіти повинні проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших, поступатися дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

8. Поза закладом здобувачі освіти поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я закладу освіти.

9. Здобувачі освіти бережуть майно, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу освіти.

10. Булінг є неприпустимою формою поведінки здобувачів освіти в закладі та за його межами.

11. Здобувачі освіти зобов’язані виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

12. На першу вимогу вчителя здобувачі освіти зобов’язані давати щоденник.

13. Здобувачі освіти повинні щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

14. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити і письмове приладдя.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Якщо під час занять здобувачам освіти необхідно вийти з класу, то вони повинні попросити дозволу у вчителя.

3. Під час відповіді на запитання вчителя здобувачі освіти повинні відповідати виразно, зрозуміло.

4. Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

5. На уроках здобувачі освіти мають право ставити питання вчителеві, якщо не зрозуміли матеріал під час пояснення.

6. На уроках дистанційного навчання дотримуйся академічної доброчеснрсті,не запізнюйся,заходь під своїм прізвищем ( усі незнайомці залишаться “за дверима”конференції),привітайся з учителем та друзями,вчасно виконуй завлання.

7. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви здобувачі освіти зобов’язані:

– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

– при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами закладу освіти вітатися;

– забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

4. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

5. У закладі освіти та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

6. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

7. На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Здобувачі освіти приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Здобувачі освіти самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. До закладу освіти здобувачі освіти повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний. Для уроків фізичної культури обов’язкова спортивна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5. Знаходитися в закладі освіти у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться.