Міжнародний день боротьби з корупцією

9 грудня- міжнародний день боротьби з корупцією. У цей день варто нагадати про правила,які допоможуть вчасно виявити та попередити корупційні порушення у закладі.

Шановні вчителі,батьки,здобувачі освіти!

Щоб запобігти корупції потрібно:

1. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень.

2. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення.

3. Невідкладно інформувати  директора гімназії про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю закладу.

4. Невідкладно інформувати директора гімназії про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень співробітниками закладу.

5. Невідкладно інформувати директора гімназії  про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) «корупційне правопорушення — діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність».

Закон України “Про запобігання корупції” виокремлює два види конфлікту інтересів:

Потенційний конфлікт інтересів – у особи наявний приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Залишити відповідь